Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 199 PLN (dostawa krajowa)

-5% dla nowych użytkowników (ceny obniżają się po zalogowaniu)

Masz pytanie?

REGULAMIN

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.sagadecorations.pl, prowadzony jest przez „SAGA DECORATIONS” Sandra Pala

NIP: 949-225-70-79, z siedzibą w Kusiętach 306.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: Kusięta 306, 42-256 Olsztyn

Adres e-mail: biuro@sagadecorations.pl

Telefon: +48 729 382 780

 

Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sagadecorations.pl. Po złożeniu zamówienia klient dostaje mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w chwili odnotowania wpłaty na koncie sklepu Saga Decorations.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Po wcześniejszej informacji, do każdego zamówienia może zostać wystawiona faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie 
  (+48 729 382 780) lub mailem pod adresem biuro@sagadecorations.pl. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

 

Ceny towarów

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

Czas oczekiwania na zamówienie

 1. Czas oczekiwania na zamówienie = czas realizacji + czas dostawy przesyłki. Czas dostawy nie jest równoznaczny z czasem realizacji zamówienia!
 2. Sklep Internetowy sagadecorations.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zamówionych produktów, wynikłe z przyczyn niezależnych od niego, w tym z opóźnień wynikłych z winy firmy przewozowej.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

Formy płatności 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 •  wpłata na rachunek bankowy (przelew tradycyjny) na konto sklepu:
  SANTANDER BANK POLSKA S.A.,
  Konto dla płatności krajowych w PLN 76109017950000000151790257
 • płatność za pomocą PAYU

 

Prawo odstąpienia od umowy/Zwrot towaru

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy klient powiadomił sklep o chęci zwrotu, towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 2. Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne, prosimy odesłać go przesyłką kurierską na adres siedziby firmy.
 3. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zwrócimy pieniądze.
 4. Kupujący akceptuje, że pewna część oferowanych produktów jest wykonywana ręcznie, co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronach WWW Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie zamówienia (m.in. pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.).

 

REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:  

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.  

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w punkcie 1, niniejszego regulaminu. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Kupującego uprzywilejowanego - na koszt Sprzedawcy, na adres Kusięta 306, 42-256 Olsztyn. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w punkcie 1, niniejszego regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.     

 

Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy sagadecorations.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Sklep Saga Decorations dokłada starań, aby w ofercie prezentowanej na stronie sagadecorations.pl zdjęcia produktów były zgodne z rzeczywistością. Jednakże przedstawione produkty mogą różnić się proporcjami i odcieniami kolorów w zależności od ustawień poszczególnych monitorów. Nie może to być podstawą reklamacji zakupionego w sklepie internetowym sagadecorations.pl.
 3. Sklep Internetowy sagadecorations.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy sagadecorations.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 lipca 2023.
 7. Sklep Internetowy sagadecorations.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sagadecorations.pl